Välkommen till Industriteknik

2007-12-03
ATA har förvärvat företaget Industriteknik och övertager därmed försäljning och service av distanskyltar.

Industriteknik grundades 1949. Ägarbyte skedde 1970 och nu är det ATA's tur att ta över detta fina program.
Vi kommer även att övertaga Industritekniks leverantörskontakter och förhoppningsvis kunderna som vi önskar välkomna att kontakta oss.

MVH
Peter Lundström

VD
ATA Bygg- och Markprodukter AB